Vernieuwde handreiking voor onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland

woensdag 6 februari 2019

Om gemeenten in staat te stellen onderzoek naar vermogen en inkomen in het buitenland zo professioneel mogelijk aan te pakken heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) de handreiking uit 2011 compleet vernieuwd.

De handreiking is vernieuwd omdat handhaving van Nederlandse wetten in het buitenland complexer is dan in Nederland. En ook in het buitenland moet gecontroleerd worden op het bezit van vermogen en moeten onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd worden. Dit gebeurt natuurlijk ook, maar niet alle gemeenten hebben evenveel kennis in huis over vermogensonderzoek in het buitenland. 

Effectieve aanpak

De vernieuwde handreiking beschrijft stapsgewijs hoe het onderzoek het beste kan worden opgestart en ingericht en komt met een effectieve aanpak voor het onderzoek: van selectieproces tot onderzoek tot besluit door gemeente. Daarnaast lanceert het samenwerkingsverband OVB in maart 2019 een digitaal kennisplatform waar alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland is te raadplegen.

OVB

Onderzoek Vermogen Buitenland is een samenwerkingsverband tussen het UWV (IBF), de SVB, gemeenten (via de VNG KCHN), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BVK) en het ministerie van SZW.

Download

Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland | Handreiking (VNG KCHN, januari 2019)

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je naar aanleiding van de handreiking vragen, dan kun je contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.