Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie per 2018 verhoogd

donderdag 30 november 2017

De vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie wordt met ingang van 1 januari 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%. Dat maakte de staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid op 22 november bekend in de Staatscourant.

De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. 

Zie ook