Vangnetaanvragen gemeenten 2017 beschikbaar op website Toetsingscommissie

woensdag 1 mei 2019

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn vanaf vandaag alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via de website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Gemeenten die een tekort hebben op de gebundelde uitkering (BUIG)) kunnen een vangnetuitkering aanvragen. In een vangnetaanvraag verklaart het college van B&W maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren en geeft een toelichting op de oorzaken van het tekort, de maatregelen en het beoogde effect.

Op verzoek van gemeenten zijn vanaf nu alle vangnetaanvragen over 2017 gebundeld. Je vindt ze op: www.toetsingscommissievp.nl Daar vind je ook een tool met een overzicht van maatregelen die gemeenten nemen om het beroep op bijstand terug te dringen.