Van Ark wil uniforme regels rond arbeidsgehandicapten

donderdag 13 september 2018

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen kan alleen als gemeenten onderling dezelfde regels gaan hanteren. Dat zei staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze pleitte dan ook voor ‘standaardisatie en uniformering’.

Volgens Van Ark lopen de ondernemers ertegenaan dat gemeenten allemaal eigen regels hebben. ‘Neem het proces van loonwaardebepaling. Een bedrijf dat in verschillende regio’s zit, komt erachter dat het overal anders is geregeld. Dan wordt het wel lastig om mensen aan te nemen’, aldus de bewindsvrouw. Om zaken ‘simpeler en uniformer’ te maken, spreekt ze volgende week met maatschappelijke partners. Voordat de Tweede Kamer de begroting van 2019 behandelt, doet ze haar plannen uit de doeken.

Lonend

Van Ark wil ‘werk laten lonen, het simpeler maken voor werkgevers om mensen te helpen en de twee aan elkaar koppelen’ en noemt haar plannen een ‘breed offensief’. Tijdens het debat deed ze een aantal toezeggingen van zaken die daar wat haar betreft in thuis horen. Zo gaat ze kijken of mensen met een arbeidsbeperking die veel geld kwijt zijn aan woon-werkverkeer gecompenseerd kunnen worden.

Sociale werkvoorziening

Zowel coalitie- als oppositiepartijen legden bij Van Ark de wens neer dat ze ervoor zorgt dat gemeenten de infrastructuur van de sociale werkvoorziening overeind houden. Deze staat onder druk door de financiële taakstelling. Dit jaar moeten gemeenten een tekort van 190 miljoen euro zelf bijpassen, zo berekenden SEO en Berenschot in de Thermometer Wsw. [https://www.divosa.nl/nieuws/wsw-tekort-slaat-groter-gat-gemeentebegroti.... Volgens de onderzoekers is het voor sw-bedrijven ‘onmogelijk’ om de taakstelling volledig te realiseren.

De staatssecretaris, die de conclusies van de onderzoekers onderschrijft, zegde toe het onderwerp met gemeenten te bespreken. Meer budget en verplichtingen voor gemeenten, zoals PvdA en SP vroegen, zitten er vooralsnog niet in. Zowel de staatssecretaris als de coalitiepartijen hielden die boot af.

Banenafspraak

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk opperde dat de overheid zelf meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst moet nemen, nu zij de doelstellingen van de banenafspraak niet waarmaakt. CDA-Kamerlid René Peters wees Van Dijk erop dat overheid via inhuur van schoonmaak- en cateringdiensten arbeidsgehandicapten aan werk helpt. ‘Wat heeft het voor zin om de overheid te verplichten zelf mensen in dienst te nemen als dat betekent dat medewerkers met een arbeidsbeperking bij een bedrijf hun baan verliezen?’, vroeg Peters aan Van Dijk. ‘Daar schiet niemand iets mee op.’