Van Ark: kinderarmoede onacceptabel in welvarend Nederland

dinsdag 2 april 2019

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het terugdringen van kinderarmoede. De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit maatschappelijk kan meedoen. Dit schrijft Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer.

Met een kabinetsbrede maatregelenpakket werkt de staatssecretaris concreet aan de ook in beide Kamers gedane oproep om kinderarmoede een halt toe te roepen. Samengevat:

  • Van Ark geeft elke 2 jaar een breed beeld van kinderarmoede. Zij praat hierover met de betrokken bewindspersonen, de VNG en andere relevante partijen, zoals kinderen in armoede.
  • Het kabinet heeft een aantal participatie-ambities: ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, kan meedoen en wordt bereikt met het gemeentelijke kinderarmoedebeleid. Extra aandacht gaat daarbij uit naar werkende armen met kinderen.
  • Het kabinet zet in op een verdere daling van het aantal arme huishoudens met kinderen de komende jaren. 
  • Het kabinet wil beter inzicht krijgen in het bredere beeld van kinderarmoede. Daarom komt er periodiek een enquête.
  • Het kabinet trekt sinds 2017 jaarlijks € 100 miljoen extra uit om de armoede onder kinderen aan te pakken. Het kabinet heeft incidenteel €80 miljoen beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

Ambities in de bestrijding kinderarmoede

Divosa is blij met de ambities van staatssecretaris Van Ark rondom de bestrijding van kinderarmoede. In een welvarend land als Nederland is het onacceptabel dat nog steeds 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede. Het blijft zelfs in de huidige economische voorspoed een hardnekkig probleem. Het is dan ook terecht dat de staatssecretaris in haar brief duidelijk maakt dat kinderarmoede niet verdwijnt door meer kindpakketten te verstrekken binnen een gemeente. De oplossing vraagt om een bredere, integrale aanpak en samenwerking tussen Rijk, gemeenten en samenleving.

Ondersteuningstraject

Samen met de VNG werkt Divosa op verzoek van het ministerie van SZW aan een ondersteuningstraject op dit onderwerp. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk. Wil je meedenken of heb je goede voorbeelden uit jouw gemeente? Laat het dan weten aan Kim Houben.

Zie ook