UWV: automatisering treft administratieve banen hard

vrijdag 6 maart 2015
Bron: www.uwv.nl

Uit onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen blijkt dat het aantal banen al vanaf 2008 onafgebroken daalt als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering.

Tussen 2008 en 2012 verdwenen bijna 90.000 banen. UWV verwacht dat de banenkrimp de komende jaren doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering. Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat onder druk, zo blijkt uit het rapport van UWV.

Het UWV-onderzoek laat zien dat veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden, voornamelijk op lager of middelbaar niveau. Door slimme software en computersystemen worden gegevens automatisch ingevoerd. Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering.

Door deze ontwikkeling verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in het archief, de financiële administratie en bij de post. De komende tijd verwacht UWV substantiële krimp onder met name ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en medisch secretaresses. De krimp onder administratieve functies is veel groter dan in andere beroepsgroepen.

Meer vraag naar hoger opgeleid personeel
UWV constateert in het rapport dat, ondanks het banenverlies, de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel wel toeneemt. Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden. Over het algemeen zijn de kansen op werk voor hbo'ers en wo'ers dan ook beter dan voor mbo'ers. Onder secretaresses vindt eveneens een verschuiving in taken plaats. Door toenemende digitalisering trekt de manager secretariële taken naar zich toe, waardoor de secretaresse meer ruimte krijgt om bredere werkzaamheden uit te voeren en meer betrokkenheid krijgt in het team of de afdeling.

Hoewel nog steeds een kwart van alle vacatures in Nederland economisch-administratieve functies betreft, blijft het aantal WW-gerechtigden met een administratieve achtergrond groot. Dit geldt voornamelijk voor de lagere en middelbare beroepen, zoals receptionisten, typisten en administratief medewerkers. UWV-onderzoeker Kees van Uitert: 'Het rapport laat zien dat er nog steeds een aanzienlijk aantal banen is op administratief gebied. De kansen op werk zijn voor werklozen en schoolverlaters wel kleiner geworden. Als de verwachte automatisering doorzet, worden deze kansen alsmaar kleiner. Een gedegen en actuele opleiding wordt dus steeds belangrijker voor het vinden van een baan. Alleen voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed.'

Over de UWV Sectoranalyses
UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren en drie beroepsgroepen. De sector- en beroepenbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. De beschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda's van gemeenten.

Lees UWV Rapport Aministratieve Beroepen (pdf, 4 MB)
Lees Samenvatting UWV Rapport Administratieve Beroepen (pdf, 194 kB)