UWV: 51.978 banen van banenafspraak gerealiseerd

maandag 29 juli 2019
Bron: www.uwv.nl

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 41.794 banen via een regulier dienstverband en 10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 31 maart 2019 2.867 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 66 procent van de mensen die tot en met 31 december 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Rapportages

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer publiceert UWV ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 970 kB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De Rapportage beschut werk (pdf, 521 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De Factsheet Banenafspraak (pdf, 3 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie Transparantie van klantprofielen (pdf, 554 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer informatie over de uitleg van de cijfers is te vinden in de Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 970 kB). Algemene informatie staat in het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages over de banenafspraak (pdf, 115 kB).

Zie ook