Update drie publicaties rond Bbz

dinsdag 18 april 2017

Nieuw verschenen bij Divosa: drie publicaties over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Twee werkwijzers met tips voor gemeenten over het effectiever maken van de uitvoering van het Bbz, om precies te zijn de selectie van ondernemers en het debiteurenbeheer. En een update van 'Haal meer uit het Bbz', met kennis over het Bbz en praktijktips waar andere gemeenten van kunnen leren.

Werkwijzer Selectie Bbz

Hoe beoordeel je welke klant het in zich heeft om een succes te maken van een zelfstandig bedrijf of beroep? Welke kandidaten moeten een starterstraject krijgen en welke niet? Wanneer is een ondernemingsplan kansrijk? Dat zijn vragen die klantmanagers Werk en Inkomen en Bbz-consulenten bij het zelfstandigenloket moeten beantwoorden bij het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Deze werkwijzer helpt hen om de noodzakelijke screening en selectie uniform en methodisch toe te passen. Het is een update van de werkwijzer met dezelfde titel uit december 2012.

Naar Werkwijzer Selectie Bbz (versie 2017)

Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz

De Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz is een update van de gelijknamige werkwijzer uit september 2012. Effectief debiteurenbeheer bij de uitvoering van het Bbz vraagt veel van gemeenten: het heeft een harde en een zachte kant en vereist inzet van verschillende disciplines, specialismen en vaardigheden. Deze werkwijzer bundelt de ervaringen van onderzoekers en gemeenten om vakmanschap en methodisch werken bij debiteurenbeheer te vergroten.

Naar Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz (versie 2017)

Haal meer uit het Bbz

In 2012 verscheen de eerste versie van ‘Haal meer uit het Bbz’, ook wel ‘Het groene boekje’ genoemd. Voor de digitale versie uit april 2017 zijn de gemeenten die in 2012 betrokken waren bij het onderzoek opnieuw benaderd. Als gevolg hiervan zijn praktijkvoorbeelden, ervaringen en tips van gemeenten geactualiseerd. Ook zijn bedragen bijgewerkt en zijn passages over wet- en regelgeving waar nodig aangepast.

Naar Haal meer uit het Bbz (versie 2017)