Uitstroom uit CAK nu ook mogelijk voor wie onder bewind staat

donderdag 4 juli 2019
Bron: www.nvvk.eu

Wie de premie voor de zorgverzekering niet betaalt, komt na 6 maanden automatisch terecht bij het CAK, de overheidsdienst die premies int van wanbetalers. Mensen die onder bewind staan, stromen daar nauwelijks uit. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk dat zij makkelijker hun zorgverzekeringsschuld op kunnen lossen.

Tot nu toe was er alleen een uitweg voor mensen die in een minnelijke of wettelijke regeling voor hun schulden zitten. Voor mensen die onder bewind staan was die mogelijkheid er nog niet. Teruggaan naar de gewone zorgverzekeraar was voor hen tot nu toe alleen mogelijk als zij in aanmerking kwamen voor een wettelijke of minnelijke schuldregeling. Daarmee verschilde hun situatie van klanten in andere vormen van hulpverlening. Minister Bruins heeft aan die ongelijkheid een einde gemaakt.

Hoe werkt het?

De maatregel is van toepassing als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De verzekeringnemer is onder bewind gesteld en wordt begeleid door een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder.
  • Het verplicht eigen risico is meeverzekerd, of wordt door de verzekeringnemer (gespreid) betaald, en er is geen sprake van een vrijwillig eigen risico.
  • De zorgverzekeraar verleent kwijtschelding voor het restant aan schulden nadat een periode van maximaal 36 maanden is afgelost.
  • De schuld bij de verzekeraar wordt afgelost, de aflossing wordt ook ingehouden op de uitkering.
  • De verzekeringnemer belooft om vanaf het moment dat het bewind eindigt, de premie te blijven betalen en de schuld te blijven aflossen.

Wat zijn de voordelen?

  • Ook wie onder bewind staat en voor wie geen minnelijke of wettelijke schuldsanering overeengekomen kan worden, kan nu uitstromen bij het CAK
  • De premie bij de zorgverzekeraar is lager dan bij het CAK.
  • Omdat de cliënt minder geld kwijt is aan de zorgverzekering, kan de cliënt zijn schuld bij de zorgverzekeraar aflossen.
  • Na 36 maanden scheldt de zorgverzekeraar het restant kwijt.
  • Ook het CAK scheldt eventuele nog te betalen premie kwijt na 36 maanden.

Zie ook