Tweede Kamer neemt motie aan over beschermingsbewind

vrijdag 4 december 2015

De Tweede Kamer heeft op 3 december 2015 een motie aangenomen om de wet over beschermingsbewind aan te passen. De motie is op initiatief van Divosa ingediend door de Kamerleden Heerma en Schouten en roept de regering op ervoor te zorgen dat de rechter bij een verzoek tot beschermingsbewind aan gemeenten vraagt of een minder vergaande voorziening mogelijk is. De regering moet ook onderzoeken of meer tijdelijke vormen van beschermingsbewind bij problematische schulden mogelijk zijn en de regering moet nagaan in hoeverre de gemeenten de kosten voor beschermingsbewind zelf kunnen opvangen.

Divosa en VNG constateren dat het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat de laatste jaren fors toeneemt. Gemeenten hebben nauwelijks invloed op de in- en uitstroom in de regeling. De verwachting is bovendien dat de vraag naar beschermingsbewind de komende jaren alleen maar verder toeneemt. Gevolg is dat gemeenten steeds meer geld kwijt zijn aan beschermingsbewind. Andere vormen van armoedebeleid en schulphulp en -preventie komen hierdoor in het gedrang. Dat effect wordt versterkt doordat bijzondere bijstand steeds vaker moet worden aangewend voor onvoorziene inkomenseffecten. Divosa en VNG vinden dat de grens is bereikt en schreven hierover op 12 november 2015 een brief aan het Kabinet (pdf, 371 kB). 

Lees verder