‘Transformatie jeugdhulp komt zeer traag op gang’

woensdag 9 augustus 2017
Bron: www.psynip.nl

De wachtlijsten zijn langer, integrale hulp komt moeizaam tot stand en er is weinig ruimte voor innovatie. De transformatie van de jeugdhulp komt ook in 2017 zeer traag op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder de eigen leden en die van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

De decentralisatie van de jeugdhulp had moeten leiden tot snellere, meer samenhangende en gepaste hulp aan kinderen en jongeren. En door vermindering van de regeldruk zou meer ruimte ontstaan voor professionals. De deelnemers aan de enquête constateren dat het tegenovergestelde is bereikt. De wachtlijsten zijn langer en integrale hulp komt moeizaam tot stand. En door meer nadruk op administratieve- en verantwoordingsprocessen, en door lagere tarieven, is er minder ruimte voor innovatie en kwaliteitsborging.

Knelpunten

De ondervraagde psychologen en pedagogen benoemen vijf knelpunten. Zo weten gemeenten en hulpverleners elkaar nog niet goed te vinden en is er te weinig samenwerking en integrale aanpak. Daarnaast leidt gemeentelijke beleidsvrijheid tot onduidelijke toegang en extra administratieve lasten. Ook vinden de professionals de nieuwe inkoopsystematiek van de gemeenten die vanaf 1 januari 2018 geldt, nog lang niet op orde, in tegenstelling tot wat de VNG stelt in het bericht van 19 juli dat 80 procent van de gemeenten de nieuwe standaarden consistent gebruikt.

Statement Jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches brachten op 14 juli een statement uit over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Alle deelnemers hebben uitgesproken om zich sterk te maken voor urgentie en actie op drie aandachtspunten:

  •  bieden van passende hulp, ook bij complexe zorgvragen;
  •  versterken en verbeteren van de ketensamenwerking;
  •  versnellen van het leren van elkaar.

De acties moeten zich vooral richten op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdregio’s.

Lees verder