Toegang maatschappelijke opvang moet beter

woensdag 10 januari 2018

De landelijke toegankelijkheid tot maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen is onvoldoende. Dit blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut, dat met de inzet van mystery guests de toegankelijkheid tot opvangcentra in Nederlandse gemeenten testte. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept in een brief aan gemeenten op om de toegang te verbeteren.

In de Wmo 2015 is vastgelegd dat een persoon die maatschappelijke opvang nodig heeft bij elke gemeente kan aankloppen en daar recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Iemand mag niet geweigerd worden omdat er geen binding is met de gemeente van aanmelding.

De 135 bezoeken van mystery guests bij centrumgemeenten laat zien 51 procent tijdelijk werd toegelaten tot de opvang en 49 procent niet. Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS heeft op basis hiervan een brief gestuurd naar het college van B&W van alle gemeenten om hen te wijzen op de uitkomsten van het onderzoek en de afspraken die gemaakt zijn om de landelijke toegankelijkheid te verbeteren.

Convenant en handreiking

Om de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang in de praktijk te waarborgen, is in 2015 een convenant opgesteld en ondertekend door alle centrumgemeenten. Ook is er een Handreiking Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang gemaakt . Deze handreiking bevat modelbeleidsregels voor (centrum)gemeenten om te bepalen waar een dak- of thuisloze het beste maatschappelijke opvang kan krijgen. In maart 2018 start een commissie waar gemeenten gebruik van kunnen maken als zij onderling niet tot een oplossing kunnen komen.

Download