Subsidie vanuit Juiste Zorg Op de Juiste Plek gestart

donderdag 6 juni 2019

Sinds kort kunnen regionale samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van een integraal zorg- en welzijnsaanbod. De subsidie wordt verstrekt via een voucher vanuit het ZonMw-programma de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). 

Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inzetten voor het vaststellen van een zogenaamd regiobeeld. Een regiobeeld is een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hiemee kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeften van de mensen in de regio. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt bij het vaststellen van dit regiobeeld door het kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De vouchers van maximaal 10.000 euro per samenwerkingsverband, zijn bedoeld voor nieuwe én bestaande verbanden. De subsidieronde staat open van dinsdag 4 juni en sluit op dinsdag 9 juli om 14.00 uur. Na de zomer wordt de regeling - mogelijk in aangepaste vorm - weer opengesteld.

Meer informatie

www.zonmw.nl