Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

donderdag 11 juli 2019
Bron: www.rijksoverheid.nl

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. Voor veel studenten met een medische beperking betekent dit dat na de wetswijziging hun toeslag omhoog gaat.

Ook aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk

De studietoeslag per maand is straks overal hetzelfde. Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Download

Kamerbrief maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet (Rijksoverheid, juli 2019)