Studenten met een beperking worden onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

donderdag 31 januari 2019
Bron: www.verwey-jonker.nl

Hoogopgeleide studenten met een beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en komen lastiger aan een baan dan studiegenoten zonder beperking. Universiteiten en hogescholen maar ook de ministeries van OCW en VWS voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor deze groep studenten, laat nieuw onderzoek van het expertisecentrum Handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut zien.

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van gesprekken met afgevaardigden van 25 universiteiten en hogescholen, met studenten met beperkingen, ambtenaren van de ministeries van OCW en SZW, vakbonden, UWV en gemeenten. Auteurs Lineke van Hal van het Verwey-Jonker Instituut en Marian de Groot en Marjolein Büscher-Touwen (respectievelijk directeur en senior adviseur van het expertisecentrum Handicap + Studie) presenteren in hun internationale artikel een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Naar aanleiding van hun bevindingen komt er een debat in de Tweede Kamer.

Zie ook