Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgang Matchen op Werk

donderdag 7 december 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid informeerde de Tweede Kamer op 5 december in een brief over de voortgang het programma Matchen op Werk (MoW). Met dit programma wil het ministerie de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s versterken. De staatssecretaris geeft in haar brief een overzicht van de plannen en beschrijft een verkenning van de knelpunten van de arbeidsmarktregio’s en een aantal oplossingsrichtingen daarvoor.

33 van de 35 arbeidsmarktregio’s dienden plannen in ter versterking van de werkgeversdienstverlening. Deze plannen variëren van extra inzet op scholing en versterking van organisatorisch vermogen tot inzet op experimenteerruimte voor harmonisatie van instrumenten gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio.

Stip op de Horizon

Daarnaast worden een aantal knelpunten beschreven die arbeidsmarktregio’s ervaren. Oplossingsrichtingen voor deze knelpunten zijn opgenomen in het plan ‘Stip op de Horizon’. In dit plan wordt onder andere gesproken over één budget, manager en target voor het Werkgeverservicepunt (WSP), harmonisering van instrumenten en voorzieningen en een inzichtelijk bestand van werkzoekenden.

Gespreksagenda

Divosa onderschrijft de notie uit de kamerbrief dat het plan ‘Stip op de Horizon’ niet gezien moet worden als een blauwdruk, maar als een gespreksagenda. In de praktijk van de arbeidsmarktregio’s zijn namelijk verschillende succesvolle samenwerkingsverbanden ontstaan met verschillende vormen van organisatie en aansturing. Het plan moet volgens Divosa vooral leiden tot betere samenwerking bij de uitvoering van gedecentraliseerde taken; niet tot centralisering van beleid.

Schakelpunt Landelijke Werkgevers

De staatssecretaris gaat in haar brief ten slotte in op het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW), dat in september 2017 van start ging. Het SLW bekijkt met 6 landelijke werkgevers of afspraken met arbeidsmarktregio’s mogelijk zijn.

Zie ook