Cover Sprank nummer 6 - 2016

Sprank
September 2016

In deze Sprank onder andere:

‘Ons budget is niet toereikend’

Gemeenten naar een betere aanpak van schulden en armoede

Schuldhulpverlening is een onderwerp van stevige politieke en maatschappelijke discussie. VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland verspreidden in april een pamflet waarin zij de Rijksoverheid en ook de eigen leden oproepen de aanpak van schulden te verbeteren. Wat is er sindsdien gebeurd?

‘Ons budget is niet toereikend’ (pdf, 600 kB)

Laaggeletterdheid: ‘Als je er niet op let, bestaat het niet’

Gemeenten en laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid belemmert re-integratie, schuldhulpverlening en zelfredzaamheid. Toch zien veel gemeenten laaggeletterdheid nog over het hoofd. Een gemiste kans. Zeker omdat het weinig moeite kost om het wél te signaleren.

‘Als je er niet op let, bestaat het niet’ (pdf, 764 kB)

Vrijwilligers zien vaak meer dan schulden

ISD Noordenkwartier is zeer te spreken over de inzet van vrijwilligers om mensen die nog net niet financieel zelfredzaam zijn, de laatste kneepjes bij te brengen. ʻHun persoonlijke benadering is van grote meerwaarde.ʼ

Vrijwilligers zien vaak meer dan schulden (pdf, 609 kB)

'De schuld ligt nooit bij de schuldhulpverlener'

Mensen met schulden de dupe van gebrekkig samenwerking

Mensen met schulden hebben al moeite genoeg om hun geldzaken te regelen. Als ze dan ook nog te maken krijgen met instanties die langs elkaar heen werken is dat vragen om moeilijkheden. Bas van Rijn kan erover meepraten.

'De schuld ligt nooit bij de schuldhulpverlener' (pdf, 772 kB)

En ook:

‘Ga in gesprek en zoek de rode draad’

Vertrekkend FNV-bestuurder Lilian Marijnissen over organisen

Lilian Marijnissen is binnen de FNV een van de grote voorvechters van het organisen. Een Engelse term voor een campagnematige manier van werken waarbij de vakbond werknemers bewustmaakt van hun rechten en hen coacht om zélf in actie te komen. Hoe gaat dat in de praktijk? En kunnen gemeenten daar iets van leren?

De tegenprestatie: hoe houd je het leuk en nuttig?

De tegenprestatie zit sommigen totaal niet lekker. Maar uit onderzoek blijkt dat-ie mens en maatschappij een stuk blijer kan maken. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Rectificatie

In de laatste editie van Sprank is in de rubriek ‘Achter de feiten’ het bedrag 1,60 in de diagram weggevallen. Dat gaf een vertekend beeld van investeringen in de Tegenprestatie. In bijgevoegde pdf ziet u de juiste diagram.

De tegenprestatie: hoe houd je het leuk en nuttig? (pdf, 689 kB)

Het papierwerk op orde

Jansje van Middendorp van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie doet promotieonderzoek naar de effecten van de inzet van vrijwilligers bij schuldenproblematiek.

Kinderen in armoede

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Met alle gevolgen van dien – ook op de langere termijn. Staatssecretaris Klijnsma van SZW wil dat gemeenten in actie komen. Wat doen ze nu al? Weten ze de minimahuishoudens te bereiken? Sprank bekijkt de Benchmark Armoede en Schulden. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

Laat cliënten met schulden niet door hoepeltjes springen

De Nationale ombudsman en de Rekenkamer zijn kritisch over de kwaliteit van de schuldhulpverlening door gemeenten. Ook Roeland van Geuns, lector armoede en participatie (Hogeschool van Amsterdam) vindt dat het beter kan.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.