Cover Sprank 2017 09

Sprank
November 2017

In deze Sprank onder andere:

'Ik heb weer een thuis'

Woonexperimenten met de magic mix

Een ondernemer met een hart, zo noemt Cora van de Bovenkamp zichzelf. De directeur van Welkom in Veenendaal is een nieuw woonconcept begonnen – zonder financiële hulp van de gemeente. Een mix van bijna tachtig bijzondere bewoners. ‘Elke gemeente worstelt met deze groep.’

'Ik heb weer een thuis' (pdf, 876 kB)

Op zoek naar de ideale beleidsmedewerker

Aan gemeentelijke beleidsmedewerkers worden steeds hogere eisen gesteld, zeker in het sociaal domein. Ondertussen wordt de arbeidsmarkt langzaam krapper. Wat moet de beleidsmedewerker 3.0 allemaal kennen en kunnen? En waar vinden gemeenten die? Sprank duikt in de zoektocht naar de ideale beleidsmedewerker.

Op zoek naar de ideale beleidsmedewerker (pdf, 621 kB)

Om gek van te worden!

De invloed van werkloosheid en uitkering op psychische gezondheid

Meer dan 30 procent van de uitkeringsgerechtigden ontvangt psychische zorg, bleek onlangs uit onderzoek. Voor veel deskundigen geen verrassing. Klantmanagers gaven jaren geleden al aan dat psychische aandoeningen het voornaamste obstakel vormen voor klanten om aan werk te komen. Wetenschappers toonden het verband tussen werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en psychische problemen duidelijk aan. Houdt het beleid en de uitvoering in de sociale zekerheid hier rekening mee? Helaas nog veel te weinig.

Om gek van te worden! (pdf, 937 kB)

En ook:

Samen naar school

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een ondersteuningsbehoefte naar gewone scholen kunnen. Ligt hier ook een belang van gemeenten? En zo ja, doen ze er wat mee?

Gewoon omdat het kan of uit onvermogen?

Achter de feiten

Waarom is er bijstandsfraude? Hebben de fraudeurs geen normbesef? Of komt het door een gebrek aan doe-vermogen? Een beetje van beide, blijkt uit onderzoek. En van alles ertussenin. 

'Beleid en uitvoering doen ertoe'

Bellen met John Zevenbergen, afdeling Participatie en financiële sturing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Atlas voor Gemeenten en SEO Onderzoek zochten naar verklaringen voor de uitschieters in het verdeelmodel. Hoe kan het dat de ene gemeente zoveel overhoudt en de andere zoveel tekortkomt? Is dat terug te voeren op beleid en uitvoering? 

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.