Cover Sprank november 2013

Sprank
November 2013

In deze Sprank onder andere:

Decentralisaties zijn juist goed, onder de juiste voorwaarden

Andrée van Es (GroenLinks) is sinds 2010 wethouder in Amsterdam, met onder meer werk, inkomen en participatie in haar portefeuille. Daarnaast is zij voorzitter van de Werkkamer, het overleg van sociale partners en VNG. De Werkkamer is afgelopen zomer begonnen om vorm te geven aan afspraken uit het sociaal akkoord. Hoe vordert dat? En hoe gaat Amsterdam de uitvoering van de drie decentralisaties inrichten?

Decentralisaties zijn juist goed, onder de juiste voorwaarden (pdf, 446 KB)

Niet-willers? 80% gemotiveerd uit de uitkering

Methodieken uit de cognitieve gedragstherapie komen goed van pas bij het re-integreren van werkzoekenden, zo leerde Ester Biezen van de gemeente Oss van een project voor niet-willers. Leerdoelen werken inderdaad beter dan prestatiedoelen, weet promovendus Gera Noordzij.

Niet-willers? 80% gemotiveerd uit de uitkering (pdf, 167 KB)

We gaan boze tijden tegemoet

Professor Flip de Kam maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de Participatiewet moet worden ingevoerd en over de bezuinigingen die ermee gepaard gaan. De operatie kan gemeenten in grote financiële problemen brengen en uiteindelijk een sneeuwbaleffect veroorzaken. "Een nachtmerrie-scenario, waarbij ik niet uitsluit dat het Rijk de zaak uiteindelijk moet overnemen."

We gaan bozen tijden tegemoet (pdf, 450 KB)

En verder:

De schaal van Calimero

De Participatiewet is in aantocht. Het is een reus van een decentralisatie die daar aan komt stampen. Hoe bereiden kleinere gemeenten zich voor op dat geweld? Is zo'n invloedrijke wet te doorgronden met één beschikbare fte? Hoe leg je de broodnodige verbindingen? En wat kun je nog van je mensen vragen?

'Laten we gewoon aan de slag gaan'

Nederland verandert en de sociale zekerheid verandert mee. Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht en verdwijnen de sw-bedrijven zoals we die nu kennen. Vier directeuren van (voormalig) sw-bedrijven vertellen over de verschillende samenwerkingsmodellen met sociale diensten, over hun enthousiasme en hun zorgen.

Prestatieladder toont sociaal gezicht

Veel gemeenten willen bij aanbestedingen rekening houden met sociaal ondernemen. Hoe doe je dat op een eerlijke manier? Apeldoorn weet het. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Emoties zitten nieuwe samenwerkingsvormen in de weg

De aankomende Participatiewet heeft grote impact op de toekomst van de SW-bedrijven. Gemeenten krijgen vanaf 2015 één ongedeeld budget voor (nu nog) WWB, Wsw en Wajong. De vraag is of de constructie van de Gemeenschappelijke Regeling nog past bij de uitvoering van de Wsw, en straks de Participatiewet. Maar ook zonder deze wijzigingen vinden sommigen het concept van de Gemeenschappelijke Regeling voor de sociale werkvoorziening niet handig of zelfs ongewenst. Waar wringt de schoen? En is het mogelijk om een gemeenschappelijke regeling op een overzichtelijke manier te verlaten of te beëindigen?

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.