Cover Sprank mei 2017

Sprank
Mei 2017

In deze Sprank onder andere:

Hoe divers is het sociaal domein?

De Nederlandse politie is te wit, zei de nieuwe korpschef Erik Akerboom eerder dit jaar. Ook het Openbaar Ministerie gaat op zoek naar meer gekleurde aanklagers om een ‘kloof’ met de samenleving te voorkomen. Hoe staat het met de diversiteit in het sociaal domein? ‘Ik ben vaak de enige zwarte die op een bijeenkomst ronddartelt’, zegt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh.

Hoe divers is het sociaal domein? (pdf, 683 kB)

'Er komt iemand binnen en die kan iets'

Vroege screening en matching asielzoekers leidt tot resultaat

In gesprek over de ‘stille revolutie’ binnen de inburgering. COA-bestuurder Janet Helder, Divosa-voorzitter Erik Dannenberg en de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen praten over hokjes, over lessen uit het verleden en over havenarbeiders in Drenthe. 

'Er komt iemand binnen en die kan iets' (pdf, 651 kB)

Wat wenst het sociaal domein van het nieuwe kabinet?

In het directeurenpanel geven telkens drie managers uit het brede sociaal domein hun mening over een actueel thema.

Wat wenst het sociaal domein van het nieuwe kabinet? (pdf, 726 kB)

Wijkteams hebben moeite laaggeletterdheid te herkennen

Stichting Lezen & Schrijven onderzocht handelingsverlegenheid

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders ondervinden problemen in het dagelijks leven omdat ze niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Professionals van sociale wijkteams vinden het vaak lastig om laaggeletterdheid te herkennen. Stichting Lezen & Schrijven deed onderzoek naar de oorzaken én oplossingen.

Wijkteams hebben moeite laaggeletterdheid te herkennen (pdf, 552 kB)

En ook:

'45-plusser wil niets liever dan werken'

In Almere is de uitstroom naar werk van 45-plussers het afgelopen jaar ruim verdubbeld tot 37 procent. Wethouder Froukje de Jonge legt heel graag uit hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Stoeien met gedragsprincipes

Achter de feiten

Het is verdomde lastig aan te tonen dat je beleid daadwerkelijk effect heeft. Maar … er is een tussenweg. Pas gewoon principes toe die al bewezen effectief zijn.

Het 'lerend netwerk' NDSD

Gluren bij de buren

Decentralisaties en bezuinigingen hebben veel in beweging gezet en nieuwe samenwerkingen tot stand gebracht. Wat speelt er zoal bij andere ledenorganisaties in het sociaal domein? Wat staat er bij hen steeds weer op de bestuursagenda? Sprank gaat gluren bij de buren. Aflevering 3: het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).

Taal is baas

Iedereen praat, maar niet iedereen zegt hetzelfde. De manier waarop je je uitdrukt – je woordgebruik, je spreekstijl – bepaalt welke beelden je toehoorders op hun netvlies krijgen. En die beelden beïnvloeden hoe zij vervolgens handelen. Met de juiste metaforen en anekdotes, krijg je heel wat van mensen gedaan. Doe er je voordeel mee.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.