Cover Sprank mei 2014

Sprank
Mei 2014

In deze Sprank onder andere:

Ik ratio, wij intuïtie

Sociologe Iteke Weeda over samenwerken

De decentralisaties in het sociaal domein nopen tot meer samenwerking tussen organisaties voor zorg, welzijn, sociale zaken en arbeidsmarkt. Steeds vaker ontstaan er geïntegreerde units zoals de wijkteams, met professionals vanuit verschillende achtergronden. Maar intensief samen optrekken is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet hard aan worden gewerkt, weet Iteke Weeda.

Ik ratio, wij intuitie (pdf, 160 KB)

'Het moet in een keer goed'

Ontwikkeling arbeidsmarktregio Rivierenland

de arbeidsmarkt van nederland is verdeeld in 35 regio’s. elke regio bundelt vraag en aanbod rondom werk en inkomen. Werkgevers en werkzoekenden profiteren er straks van de nauwe samenwerking tussen gemeenten, UWV, sw-bedrijven en uitzendbureaus. Jan van de sluis, directeur van sw-bedrijf Lander, en Elfriede Boer, directeur van Sociale Dienst Bommelerwaard, houden op verzoek van Sprank een dagboek bij over de totstandkoming van de arbeidsmarktregio rivierenland. deel 1 van hun ontboezemingen.

Het moet in een keer goed (pdf, 322 KB)

Even doorbijten

Veranderdeskundige over de decentralisaties

Taaie vraagstukken. Dat zijn ingewikkelde issues die een onvoorspelbaar en onbeheersbaar verloop kennen. Veranderdeskundige Hans Vermaak zet er graag zijn tanden in. Sprank vraagt hem op de drie decentralisaties te kauwen.

Even doorbijten (pdf, 182 KB)

En verder:

'Armen krijgen het steeds zwaarder'

Jos van Wesemael verlaat met gemengde gevoelens dienst SZW

Somber is hij over de toename van de armoede, de economische vooruitzichten en de positie van mensen die met moeite het hoofd boven water weten te houden. Jos van Wesemael, voormalig directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag, roept staatssecretaris Jetta Klijnsma op om vooral de categoriale verstrekking van armoedevoorzieningen intact te laten.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Wat doen Oss en Emmen met de Divosa Benchmark?

Steeds meer gemeenten willen inzicht in de kosten per WWB-klant en de uitstroom naar werk en sluiten zich aan bij de Divosa Benchmark. Ook Emmen en Oss vergelijken zichzelf met andere gemeenten. Wat verwachten zij van de benchmark? En wat doen ze met de resultaten?

'Waar regels zijn, is geen aandacht'

Juriste/bedrijfskundige over één decentralisatie

Opknippen is makkelijker dan samenvoegen. Juriste en bedrijfskundige Hester Heringa ziet kansen, maar ook veel valkuilen bij de decentralisaties en het verbinden van de drie domeinen. 'Je kunt er drie deelprojecten van maken, maar klopt het vervolgens als geheel?'

Maak meer mogelijk

Samen Werken Rijnmond

Niet dat er helemaal geen allochtone werklozen meer zijn in de regio Rijnmond, maar voor het eerst in twintig jaar lijkt de target van Samen Werken Rijnmond niet te worden gehaald. Projectleider Nico van der List legt onomwonden uit hoe dat kan.

Brood, rozen en bewustzijn

Netwerkster over participatie van Bredase bijstandsvrouwen

Stichting Brood en Rozen is zeker geen eendagsvlieg. Gijsbert van Herk, directeur stadsontwikkeling Breda is bijzonder te spreken over het initiatief van Nora Kasrioui die een bewustwordingsprogramma voor vrouwen in de bijstand opstartte in haar woonplaats. 'Een zelfredzame samenleving ligt dichtbij maar je moet wel bukken om 'm op te rapen.'

Bewust gevoelig voor veiligheid

Hoe gaan gemeenten om met digitale persoonsgegevens?

Gemeenten gaan slordig om met gevoelige informatie in Suwinet, stelde de Inspectie SZW op basis van een steekproef. De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in verbetering. Met succes: de zelftest van de betreffende gemeenten spreekt boekdelen. Hoe geven gemeenten vorm aan informatieveiligheid?

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.