Cover Sprank maart 2018

Sprank
Maart 2018

In deze Sprank onder andere:

Technologie een kans voor mensen met een beperking?

Met robots en exoskeletten naar de inclusieve arbeidsmarkt

Over de gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt zijn de meningen verdeeld. Volgens de een is straks vrijwel iedereen zijn baan kwijt, de ander bestempelt dat als doemdenken. De tijd zal het leren, maar Sprank ziet het glas graag halfvol. Wat zijn de kansen van robotisering en technologie, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking? Brengen exoskeletten, robotassistenten en spraakgestuurde apparaten de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij?

Technologie een kans voor mensen met een beperking? (pdf, 268 kB)

Nieuwkomers dromen van een eigen zaak

Cateraar, fietsenmaker, handelaar of kapper. Nieuwkomers in Nederland zijn hun ondernemersgeest niet verloren. Zij willen ook hier een eigen zaak opbouwen. Overal in het land – van Maastricht tot in Groningen – ontstaan nieuwe initiatieven om hen daarbij te helpen.

Nieuwkomers dromen van een eigen zaak (pdf, 184 kB)

Samen? Of toch ieder voor zich?

Kennisdeling, betere dienstverlening, meer efficiency: in theorie heeft het vele voordelen om samen te werken met andere gemeenten. Zeker in een tijd dat de opgaven rond werk, zorg en jeugdhulp complex zijn en vaak over de gemeentegrens heen reiken. Maar in werkelijkheid is intergemeentelijke samenwerking in het sociaal domein lang niet altijd een succes.

Samen? Of toch ieder voor zich? (pdf, 358 kB)

‘Veel leed is te voorkomen, maar wie pakt die rol?’

Laagopgeleiden leven zeven jaar korter

Hoe gezond we zijn wordt sterk beïnvloed door factoren als erfelijkheid en leefstijl. Maar de omstandigheden waarin we opgroeien, wonen en werken hebben ook een flink vinger in de pap. Mannen en vrouwen met lagere opleidingen en lagere inkomens leven gemiddeld zeven jaar (!) korter. Huisarts en hoogleraar Maria van den Muijsenbergh: ‘Alles hangt met alles samen’

‘Veel leed is te voorkomen, maar wie pakt die rol?’ (pdf, 259 kB)

En ook:

Op zoek naar de intrinsieke motivatie van bijstandsgerechtigden

Geen controle en verplichtingen maar vrijheid en vertrouwen

Hoe beweeg je je burgers om het gewenste gedrag te vertonen? Kun je bijstandsgerechtigden helpen om vanuit hun eigen motivatie aan het werk te komen of actief te worden? In plaats van financiële prikkels, korting op de uitkering en sancties zoeken veel sociale professionals tegenwoordig naar een juiste mix van motiveren en (zachte) dwang. Biedt dat meer soelaas?

Liefde in het sociaal domein

Achter de feiten

Alleenstaande ouders zijn killing voor de bijstandscijfers. En voor het beroep op de jeugdzorg. Wie preventie serieus neemt, moet dus ook relaties redden.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.