Cover Sprank maart 2014

Sprank
Maart 2014

In deze Sprank onder andere:

Directeuren over herziening WWB-maatregelen

Iets meer duidelijkheid, maar...

Bestuursleden van Divosa zijn voorzichtig positief over de versoepeling van de WWB-maatregelen van begin februari. Maar kritiek is er ook. En scepsis. De overheid toont nog altijd te veel regeldrift. Zorg is er over het armoedebeleid.

Directeuren van sociale diensten sceptisch over WWB-maatregelen (pdf, 82 KB)

Wat doen we met de Tegenprestatie?

Als één onderwerp de gemoederen weet te verhitten, dan is het de verplichte tegenprestatie. Gemeenten krijgen meer ruimte om zelf beleid te ontwikkelen. Hamvraag: hoe zet je de maatregel zo positief mogelijk in? Het antwoord verpakt in tien vragen.

Vragen en antwoorden om de spraakverwarring over de tegenprestatie te ontrafelen (pdf, 243 KB)

Sancties die werken

Het kabinet ziet heil in strenger en systematisch straffen bij uitkeringsfraude. Experts betwijfelen of dat helpt om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen. 'Veel mensen die frauderen, herkennen in zichzelf geen fraudeur. Je moet hen in de eerste plaats een spiegel voorhouden.'

Strenger en systematisch straffen bij uitkeringsfraude, helpt dat? (pdf, 5,1 MB)

En verder:

Werken voor een uitkering - is verdringing te voorkomen?

Van bijstandsgerechtigden wordt verwacht dat zij een tegenprestatie leveren voor de uitkering. Verdringen zij daarmee andere werkzoekenden of werkenden? Onder welke voorwaarden is werken met behoud van uitkering acceptabel vanuit het oogpunt van 'eerlijke concurrentie' op de arbeidsmarkt? En hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat werk in ruil voor Bijstand additioneel is?

25 gedetacheerden op weg naar werk

Grond-, weg- en waterwerkaannemers in Oost-Nederland hebben een arbeidspool opgezet om te voldoen aan eisen op het gebied van social return on investment. Maar stichting Infra-Werkt zou graag zien dat gemeenten hun mensen beter kenden.

Samen delen, ook in de bijstand

Per 1 januari 2015 verandert het een en ander in de Wet werk en bijstand. Een van die veranderingen is de invoering van de kostendelersnorm. Sprank neemt de norm onder de loep en zet de feiten op een rij.

Webleren goed voor burgers én sociale diensten

Samen met 24 gemeenten is Stimulansz begonnen met het opzetten van webleren. Webleren is bedoeld voor alle burgers en kan goed worden ingezet bij re-integratie en participatie. Gemeenten kunnen met Webleren ook invulling geven aan de tegenprestatie.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.