Cover Sprank juli/augustus 2014

Sprank
Juli/Augustus 2014

In deze Sprank onder andere:

'De sociale dienst heeft geen verhaal'

Het overheidsbeleid is gebaseerd op een economisch mensbeeld: dien de juiste prikkels toe en mensen nemen hun leven in eigen hand. Maar: niet iedereen heeft het sociaal-cultureel kapitaal om zelf de regie te voeren, aldus Gabriel van den Brink. Heeft de participatiemaatschappij wel toekomst?

'De sociale dienst heeft geen verhaal' (pdf, 405 KB)

Zorg slimmer inkopen

Sinds anderhalf jaar koopt de sociale dienst Drechtsteden zorgondersteuning niet langer in op basis van uren maar op basis van resultaat. 'Het financiële effect is zo groot dat we met dit model de taakstelling voor 2015 kunnen opvangen.'

Zorg slimmer inkopen (pdf, 254 KB)

Kwetsbare groepen

Vanaf komend jaar krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid over nieuwe 'kwetsbare groepen'. De ruim 150 duizend Wajongers die na herkeuring weer aan het werk moeten, zijn goed in beeld. Maar welke andere kwetsbaren staan er in januari aan de poort? Sprank stelt er, verspreid door dit nummer, een aantal aan u voor.

Kwetsbare groepen (pdf, 492 KB)

En verder:

UWV-informatiecampagne voor Wajongers

Je vraagt je af: wat gaat er precies gebeuren?

Direct nadat de Eerste Kamer instemde met de Participatiewet startte UWV een landelijke voorlichtingscampagne voor de huidige Wajongers. Het doel: duidelijk maken welke veranderingen hen mogelijk te wachten staan.

Tags en nazorg

Accountmanagers Inlichtingenbureau zijn de verbindende schakel met de klanten

Maandelijks maken alle 403 gemeenten gebruik van de dienstverlening van het Inlichtingenbureau. Drie accountmanagers zijn elke dag op pad om gemeenten te helpen de producten zo goed mogelijk in te zetten en om deze samen te optimaliseren.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.