Cover Sprank januari/februari 2014

Sprank
Januari/februari 2014

In deze Sprank onder andere:

'Een sociale dienst is een dienst, een sw-bedrijf een bedrijf'

Cedris-voorzitter Job Cohen bepleit goede rolverdeling

Die 125 duizend banen komen er wel, verwacht de voorman van de sw-bedrijven Job Cohen. En laat dan de sw-bedrijven maar aan de slag gaan. 'Die modelleren de functies wel zo dat die geschikt worden voor de mensen om wie het gaat.'

Interview met Job Cohen (pdf, 264 KB)

Participatiewet een paar millimeter opschuiven

Interview met Divosa-voorzitter René Paas

Een wet die veel ingewikkelder uitpakt dan voorzien en magere middelen. Divosa-voorzitter René Paas is er niet gerust op. De invoering van de Participatiewet is een huzarenstuk voor gemeenten. "Een wet die zeker niet de ideale wet is. Maar we moeten ons er nu wel op voorbereiden. Aan de slag dus. Ook voor verbetering van het pakket."

Interview met René Paas (pdf, 93 KB)

Het regionaal werkbedrijf

Gesprek van de dag: 35 werkbedrijven

Het Sociaal Akkoord introduceerde de regionale werkbedrijven. Zij zijn de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking, zo valt te lezen in het ontwerp van de Participatiewet. Het is aan de Werkkamer om taken en vorm van het regionaal werkbedrijf te formuleren. Dat heeft tot op heden niet geleid tot duidelijkheid. Alle reden voor Sprank om eens navraag te doen bij gemeenten, werkgevers en vakbeweging.

Gesprek van de dag (pdf, 110 KB)

En verder:

Een streepje voor met dank aan Nuon

Sinds 2006 draait bij Nuon het werkervaringsprogramma Step2Work; aanvankelijk bedoeld voor werkloze jongeren zonder startkwalificatie en werkervaring, nu ook voor bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking. Zes van de tien deelnemers stromen door naar een reguliere baan of vervolgopleiding.

En de Wajong'ers?

Als de Participatiewet ingaat, worden gemeenten verantwoordelijk voor jonggehandicapten die over enige vorm van werkvermogen beschikken of daar perspectief op hebben. Hoe ziet die groep Wajong'ers eruit? Wanneer worden zij beoordeeld? Waar hebben zij recht op? En hoe verloopt de overdracht?

'We koppelen onze bevindigen wel degelijk terug aan gemeenten'

De Inspectie SZW levert harde kritiek op gemeenten, stelt Stimulansz-directeur Gerrit Jan Schep vast in zijn column in de decembereditie van Sprank. Gemeenten zouden niet goed zijn toegerust op hun bestaande en nieuwe taken en onvoldoende druk uitoefenen op bijstandsgerechtigden om weer aan het werk te gaan. Maar omdat de kritiek in algemene zin is geformuleerd, lokt het vooral nieuwe wetgeving en voorschriften uit, aldus Schep. De Inspectie doet er veel beter aan de kritiek terug te koppelen aan de besturen van de betre ende gemeenten, vindt hij. Voor directeur Coen van de Louw van de Inspectie SZW is die oproep reden om in de pen te klimmen.

Over goede intenties... en de vraag wat ervan terecht komt

De Participatiewet moet het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker maken om weer aan de slag te gaan. de politieke ambitie tot 2026: 100 duizend extra banen in het reguliere bedrijfsleven en nog eens 25 duizend bij de overheid. maar zijn die banen er wel? waar liggen kansen voor arbeidsgehandicapten? en wie houdt de telling bij?

De schuld van zelfredzaamheid

Dat de overheid aanstuurt op meer participatie en zelfredzaamheid is prima. Maar niet iedereen heeft het vermogen om zelfstandig te leven en de eigen problemen op te lossen. Natalie Boyce, sociaal pedagogisch werker bij een instelling voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en bestuurslid van Belangenvereniging KansPlus Amsterdam, vreest het ergste.

De grootste uitstroom van Nederland

Zoetermeer heeft de primeur: publiek-private samenwerking in de sociale zekerheid. Een vorm van samenwerking op basis van no cure no pay, waarbij de pps-partner investeert in het vakmanschap van de gemeentelijke klantmanagers. Hoe zit dat?

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.