Cover Sprank januari 2015

Sprank
Januari 2015

In deze Sprank onder andere:

Mensen: Gewoontedieren

Professor José Kerstholt over gedragsbeïnvloeding

Als de overheid het beslisgedrag van burgers begrijpt, kan ze betere ondersteuning bieden, stelt hoogleraar psychologische besliskunde José Kerstholt van de Universiteit Twente. 'Met dat inzicht kun je meer mensen laten participeren.'

Mensen: Gewoontedieren (pdf, 326 KB)

Eerst maar eens aan het werk...

IPS voor bijstandsgerechtigden met een psychische aandoening

Kunnen klanten met zwaardere psychische aandoeningen aan het werk? Met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) worden verrassend goede resultaten geboekt. IPS wordt ingezet vanuit de GGZ en is voor veel sociale diensten en gemeenten onbekend terrein. Maar daar lijkt voorzichtig verandering in te komen.

Eerst maar eens aan het werk... (pdf, 697 KB)

'Help klanten geen fraude te plegen'

Meer coulance bij vaststellen boetes

Na een rechterlijke uitspraak en kritiek van de Nationale Ombudsman wil het kabinet dat de Fraudewet met meer coulance wordt toegepast. Volgens bestuurskundige en uitkeringsfraude-expert Menno Fenger gaan de meeste gemeenten in de praktijk al verstandig met de wet om. Hoewel het natuurlijk altijd beter kan.

'Help klanten geen fraude te plegen' (pdf, 564 KB)

En verder:

Boetedoening

In het onderzoek Geen fraudeur, toch boete toont de Ombudsman tenenkrommende voorbeelden van de uitvoering van de Fraudewet. De vinger gaat naar de wetgever. Maar de (gemeentelijke) uitvoerders valt ook wat te verwijten.

Openbaar vervoer komt in beweging

Rijkssubsidie voor slimme samenwerking

Meer dan honderd sectoren hebben een plan ingediend om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken en zo mee te dingen naar een subsidie van het Rijk. Voor het eerst slaan ook de openbaarvervoerbedrijven de handen ineen. Gemeenten zijn van harte uitgenodigd met hen mee te denken.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.