Cover Sprank februari 2016

Sprank
Februari 2016

In deze Sprank onder andere:

‘De onzekerheid neemt toe, maar het werk blijft’

Marieke Blok, hoofdeconoom van ING

In de toekomst moeten mensen steeds vaker van baan wisselen, voorspelt ING-econoom Marieke Blom. Daardoor gaat de arbeidsmarkt beter sorteren en neemt de groeipotentie van Nederland toe. Tot massawerkloosheid leidt dit niet, wel tot meer onzekerheid.

'De onzekerheid neemt toe, maar het werk blijft' (pdf, 305 kB)

Focus je op de klacht of de kracht?

Werken met psychische problemen

Mensen met een psychische beperking komen moeilijk aan het werk, vanwege de aandoening zelf en vanwege de reacties daarop. Om daar verandering in te brengen, gaan professionals van werk & inkomen en de geestelijke gezondheidszorg in de arbeidsmarktregio’s met elkaar in gesprek. Sprank bespreekt het onderwerp alvast met ervaringsdeskundige Marieke Sweens en wetenschapper Jaap van Weeghel.

Werken met psychische problemen. Focus je op de klacht of de kracht? (pdf, 165 kB)

Huishoudelijke hulp met 35% korting

Het budget voor de huishoudelijke hulp is met de Wmo 2015 structureel met 32% verlaagd. Gemeenten vullen deze forse bezuiniging op verschillende manieren in. Daarbij wordt ook gekeken naar de geboden ondersteuning. Zijn de gekozen varianten juridisch houdbaar?

Huishoudelijke hulp met 35% korting (pdf, 338 kB)

En ook:

Kat-en-muisspel tussen rechter en wetgever?

Centrale Raad van Beroep legt bijstandsboetes verder aan banden

Een bijstandsboete moet binnen maximaal twee jaar kunnen worden betaald, bepaalde de Centrale Raad van Beroep begin januari. Een flinke versoepeling van de Fraudewet. Wat betekent dit voor de uitvoeringspraktijk? En past deze uitspraak in een bredere tendens waarbij de rechter de wetgever tot de orde roept?

De vluchtelingen zijn er (en nu?)

De toestroom van asielzoekers is flink aangezwollen en blijft hoog. Ook sociale diensten hebben er veel werk aan. Wat kunnen we verwachten? En zijn er pasklare oplossingen?

Flirten met de Wmo

Onderzoek naar integratie sociaal domein

2015 was een overgangsjaar, dat was vooraf bekend. Dat betekent echter niet dat de toenadering tussen Participatiewet en Wmo niet van de grond komt. Divosa deed onderzoek. Belangrijkste conclusie: op veel plekken is het flirten overgegaan in een prille relatie. ‘We zijn aan het proefsamenwonen.’

KenMe: Kennisontwikkeling, alleen voor klantmanagers

Vorig jaar is Peter Staal begonnen met de opbouw van de community KenMe, een platform waar klantmanagers werk en inkomen elkaar het hemd van het lijf kunnen vragen over de alledaagse praktijk. Zonder pottenkijkers.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.