Cover Sprank december 2014

Sprank
December 2014

In deze Sprank onder andere:

Weg met de regels

Willem van Spaendonck is zelfbenoemd kwartiermaker van autisten. In die rol werkt hij hard aan een bijeenkomst om mkb'ers en mensen met autisme nader tot elkaar te brengen. Van UWV en gemeenten verlangt hij veel meer flexibiliteit. 'Iedere oplossing die minder kost dan de uitkering plus uitvoeringskosten zou omarmd moeten worden.'

Weg met de regels (pdf, 184 KB)

Zij-instromers in de sociale dienst

Vroeger was het gebruikelijk dat de directeur van een sociale dienst uit de dienst zelf voortkwam. Tegenwoordig heeft hij of zij steeds vaker een heel andere achtergrond. Hoe is het om als zij-instromer de wereld van werk en inkomen te betreden? In dit nummer van Sprank delen drie directeuren hun ervaringen.

Zij-instromers in de sociale dienst (pdf, 444 KB)

De kunst van onderop

Staan gemeenten voldoende open voor de kracht van de samenleving? Is de burger voor de gemeente alleen een klant, of ook een partner? Steeds vaker nemen burgers zelf initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren, om gezamenlijk werkprojecten op te zetten of zorg in eigen hand te nemen. Gemeenten staan soms nog onwennig tegenover (groepen) burgers die het heft in eigen hand nemen. Zeker als ze bij de gemeente aankloppen voor geld of andere vormen van ondersteuning. 'Hoe houden we daar grip op, binnen welke kaders past dat?', vragen ze zich snel af. Hoe kunnen gemeenten de kracht van burgers tot hun recht laten komen?

De kunst van onderop (pdf, 140 KB)

En verder:

De rol van de arbeidsdeskundige

Het uur U nadert met rasse schreden. Op 1 januari krijgen gemeenten de zorg over een grote groep mensen met veel en vaak complexe belemmeringen. Bij het vellen van een oordeel over hun arbeidsvermogen en loonwaarde kan de inzet van arbeidsdeskundigen van nut zijn.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.