Cover Sprank december 2013

Sprank
December 2013

In deze Sprank onder andere:

'Kom uit je koker' - MOgroep-voorzitter Marijke Vos over de decentralisaties

Gemeenten en welzijnsorganisaties hebben hetzelfde doel: de participatie van burgers bevorderen. Zeker met de komst van de Participatiewet en de geplande decentralisaties van jeugdzorg en grote delen van de AWBZ is intensieve samenwerking een must, stelt MOgroep-voorzitter Marijke Vos. 'Mensen perspectief bieden en daar mét elkaar op inzetten, daar liggen grote kansen.'

'Kom uit je koker' - interview met Marijke Vos (pdf, 557 KB)

Intell. gem. zkt. dito partn. -  Samenwerken is de norm

Samenwerken kan op allerlei manieren, zo laat de Divosa-monitor Intergemeentelijke samenwerking zien. In toenemende mate zoeken gemeenten elkaar op. Omdat het kosteneffectief is, omdat je samen sterker staat, om de kwaliteit van dienstverlening naar een hoger plan te tillen ... Reden genoeg. Zie hier de feiten en cijfers.

Bang voor bemoeienis

Martin Sitalsing is directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen. In de integratie van werk & inkomen met jeugdzorg ziet hij zeker meerwaarde. Wel geeft hij een paar stevige waarschuwingen af.

Bang voor bemoeienis (pdf, 382 KB)

En verder:

'Werken in wijkteams is efficiënter'

Nijmegen zet samen met zorgverzekeraar VGZ sterk in op sociale wijkteams. "Een erfenis van de krachtwijken", legt Turgay Tankir, wethouder van Werk & Inkomen, OpenbareRuimte en Wijken, uit. In de wijk Hatert, in het actiecentrum 'Hatert werkt', bundelen medewerkers van UWV, Werk & Inkomen en de welzijnsinstelling Inter-Lokaal hun krachten om mensen aan het werk te helpen, probleemjongeren op het goede spoor te houden en armoede te bestrijden. "En dat werkt", zegt Tankir, zelf ooit maatschappelijk werker.

Dubbele uitdaging

Amsterdam gaat een dubbele slag maken: de gemeentelijke organisatie gaat op de schop en de drie decentralisaties moeten worden doorgevoerd. Onderdeel van de reorganisatie: de 26 gemeentelijke diensten verdwijnen en gaan op in vier clusters, te weten Sociaal & Veilig, Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Ondersteunende bedrijfsvoering. Dit om sneller en e­ectiever in te kunnen springen op specifieke doelen en vraagstukken van de stad.

'Weinig schrijven, veel doen'

Per 1 januari 2014 kunnen alle bewoners van Zaanstad met vragen en voor hulp op het gebied van werk, inkomen, welzijn en zorg terecht op één plek in de wijk. In totaal draaien er dan tien sociale wijkteams: dichtbij, integraal, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Zaanstad loopt voorop als het gaat om informatievoorziening in combinatie met ict-ondersteuning voor sociale wijkteams.

Kun je niet eerst met ons overleggen?

Dat iemand zorg nodig heeft, betekent niet dat die persoon niet kan werken of op een of andere manier actief kan bijdragen aan de samenleving, zegt Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning. Gemeenten bereiden zich voor om die participatie optimaal op te pakken; ieder in eigen tempo en af en toe gehinderd door ruis uit politiek Den Haag.

Lokale aanpak is leidend

Renkum is met nog elf gemeenten in de regio Arnhem druk in de weer om de decentralisaties vorm te geven. "Ook al verschillen de twaalf gemeenten op sommige punten flink van elkaar, 'samen' is het sleutelwoord", zegt Peter Spitteler, als managementlid verantwoordelijk voor de decentralisaties in het sociaal domein van de gemeente Renkum.

Gesprek van de dag: efficiëntere dienstverlening

Decentralisaties moeten leiden tot een betere maar ook efficiëntere dienstverlening. Maar waar precies liggen de winst en de synergie tussen Werk & Inkomen aan de ene kant en de pijlers van de Wmo en de Jeugdzorg aan de andere kant?

Helden van de wijk

Kerkrade is al ver met het op de rails zetten van een volledige kanteling van het sociaal domein. In 2007 begon de Limburgse gemeente met het optuigen van sociale wijkteams. Hans Keulers, hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, vertelt dat die teams bemenst worden door professionals van de gemeente, zorgconsulenten van zorgaanbieders, maatschappelijk werkers van welzijnsinstellingen en dat ook andere organisaties die in de wijk werkzaam zijn zich kunnen aansluiten. Integraler werken loont, weet Kerkrade sinds jaren. Het past helemaal in het plaatje van de drie decentralisaties.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.