Cover Sprank april 2019

Sprank
April 2019

In deze Sprank onder andere:

Interview directeur Start Foundation

De radicale idealen van Jos Verhoeven (en hét medicijn tegen moedeloosheid)

Zonder radicale ingrepen gaat het nooit lukken om alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation, pleit voor een onconventionele manier van denken. Van inkomenszekerheid naar participatiezekerheid.

De radicale idealen van Jos Verhoeven (en hét medicijn tegen moedeloosheid) (pdf, 530 kB)

Polarisatie en radicalisering

Vinger aan de pols, ook in kleine gemeenten

Het beeld ontstaat dat Nederland diep verdeeld is, met extremisme en radicalisering als uitwassen. Maar uit onderzoek blijkt niet dat de polarisatie daadwerkelijk is toegenomen. Toch moeten gemeenten – en professionals in het sociaal domein – alert zijn. Want het is ook hun taak om spanningen tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan en signalen van radicalisering op te vangen.

Vinger aan de pols, ook in kleine gemeenten (pdf, 583 kB)

Geen blauwdruk voor beroepsethiek

Duivelse dilemma’s in het sociaal domein

Uitvoeringsprofessionals in het sociaal domein stuiten dagelijks op ethische dilemma’s. Kiezen tussen twee kwaden, ideale oplossingen zijn er niet. Hoe komen zij aan een betrouwbaar moreel kompas? En hoe kun je hier als leidinggevende bij helpen?

Duivelse dilemma’s in het sociaal domein (pdf, 240 kB)

En van de kennispartners van Sprank:

Nieuw leiderschap: moed en persoonlijke ontwikkeling

In het huidige sociaal domein bestaat leiderschap uit het regisseren van de complexe netwerken waarin diensten worden geleverd. Als een manager dan zegt: 'Ik ben de baas, dus we doen het zo', haken partners en medewerkers af. Dienend leiderschap is een veel beter alternatief. Jules Koster, senior adviseur incompany trainingen bij trainingsinstituut De Baak, licht toe.

Nieuw leiderschap: moed en persoonlijke ontwikkeling (pdf, 140 kB)

Mooi beleid! En werkt het?

Hoe vaak wordt er niet geklaagd over irrationeel gedrag van klanten waardoor de resultaten van beleid tegenvallen? Evelien Meester vertelt hoe inzichten uit de gedragswetenschap kunnen helpen.

Mooi beleid! En werkt het? (pdf, 200 kB)

Korten en loonwaarde

Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt Wim Eiselin vragen over de Participatiewet.

Korten en loonwaarde (pdf, 200 kB)

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.