Cover Sprank april 2017

Sprank
April 2017

In deze Sprank onder andere:

'Veel mensen begrijpen de gemeente gewoon niet'

Mariëtte Hamer over SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'

Ondanks de niet-aflatende aandacht van het kabinet en gemeenten groeit één op de negen Nederlandse kinderen op in armoede. De Sociaal-Economische Raad pleit voor een systematische, structurele aanpak. Sprank vraagt voorzitter Mariëtte Hamer om een toelichting op het advies over kinderen en armoede. ‘Het bereik en gebruik van gemeentelijke voorzieningen is nog lang niet optimaal.’

'Veel mensen begrijpen de gemeente gewoon niet' (pdf, 692 kB)

'We hebben lang met de ruggen naar elkaar geleefd’

Werken over de grens: een nieuwe poging

Veel Nederlandse werkzoekenden in de grensregio’s kunnen in Duitsland en België aan de slag als we de belemmeringen maar wegnemen, stellen Rijksoverheid, provincies en grensregio’s. Klopt dat? En zo ja, lukt het ook?

'We hebben lang met de ruggen naar elkaar geleefd’ (pdf, 602 kB)

Zo doen we dat

Minder instroom, meer uitstroom

Het Nederlandse bijstandsbestand is vorig jaar gegroeid. Met achttienduizend nieuwe uitkeringsgerechtigden staat de teller nu op 467 duizend. De groei zit bij jongeren, ouderen en vluchtelingen. Veel gemeenten komen geld tekort. Welke maatregelen

nemen zij om de druk van de bijstandsketel te halen?

Minder instroom, meer uitstroom (pdf, 677 kB)

En ook:

Hogeschool Rotterdam onderzoekt re-integratieproject kwetsbare jongeren

Vakkundig aan het werk

De gemeente Rotterdam financiert sinds 2014 drie projecten om kwetsbare werkloze jongeren op de rails te krijgen. Heilige Boontjes is er een van. De re-integratieprojecten ogen veelbelovend, maar wat zijn eigenlijk de werkzame factoren? Hogeschool Rotterdam deed onderzoek. ‘Zonder onderdak werkt de rest ook niet.’

Ceci n’est pas un budgetoverschot

Achter de feiten

Geld over? Goed nieuws, zou je denken. Maar toen het gemeentelijk sociaal domein zwarte cijfers schreef, was de kritiek niet van de lucht. Een onderzoek volgde. 

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.