Cover Sprank april 2013

Sprank
April 2013

In deze Sprank onder andere:

Over drie sporen naar werk

Jos van Wesemael (Den Haag) zag dat het anders moest

Doordat de Haagse dienst SoZaWe al in 2005 was begonnen met het in beweging brengen van de organisatie, kon het de enorme bezuinigingen van de laatste jaren eenvoudiger opvangen. inmiddels loopt er een groot traject om per functie helder te krijgen wat de medewerker moet weten, kunnen en zijn.

Over drie sporen naar werk (pdf, 486 KB)

'Je moet de frontlijn op je netvlies hebben'

Pieter Winsemius

Het draait allemaal om vertrouwen. Pieter Winsemius, natuurkundige, oud-politicus, publicist en tot voor kort lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), vindt dat de leiding van bedrijven en instellingen de medewerkers meer ruimte moet geven. “Als je baas je die ruimte niet geeft, dan steek je je nek niet uit.” Een gesprek over vertrouwen in burgers, dienend leiderschap, decentralisaties naar gemeenten en zijn nieuwste boek.

'Je moet de frontlijn op je netvlies hebben' (pdf, 714 KB)

Leiderschap in tijden van decentralisaties

Vertrouwen geven, verkokering doorbreken

Veranderingen en transities vergen leiderschap. Het gemeentelijke sociale domein heeft door de jaren heen bijna permanent te maken met veranderingen, maar anno 2013 lijken de transities groter dan ooit. Dan is het niet alleen een kwestie van beleid aanpassen, maar vooral van leiderschap tonen om de organisatie de gewenste kant op te krijgen. Hoe staat het met dat leiderschap?

Leiderschap in tijden van decentralisaties (pdf, 355 KB)

En verder:

Sociale diensten verbeteren kwaliteit en kostenefficiëntie

Eerste resultaten Europees onderzoek publieke dienstverlening

Onlangs zijn de eerste data beschikbaar gekomen van een groot onderzoek naar new public management en de omgang met bezuinigingen in Europa. Ook directeuren van sociale diensten zijn bevraagd.

Begroten op weg naar huis

Divosa Leergang Strategisch financieel management

Nieuwe inzichten in chaotische tijden, dat is de insteek van de Divosa Leergang Strategisch financieel management. Directeuren en leidinggevenden van sociale diensten en andere managers uit het sociale domein krijgen in vijf avonden uitgelegd hoe ze geldstromen beter kunnen managen. Juist nu. De eerste groep heeft de leergang met succes afgerond en er staan nog (zeker) drie cursusrondes in de steigers.

Abonnement

Sprank is hét tijdschrift voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Leden van Divosa ontvangen Sprank. Geen lid van Divosa en ook Sprank ontvangen? Neem dan een (extra) abonnement.

Redactie

Goed idee voor een verhaal? Een vraag of opmerking over een artikel? Neem contact op met de redactie.

Adverteren

Een bijeenkomst, training of publicatie aankondigen in Sprank of de digitale nieuwsbrief? Hier vind je meer informatie over adverteren.