Social return on investment: Werklozencarrousel

donderdag 20 maart 2014
Bron: www.rpa-nhn.nl

Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben samen met opdrachtnemers een methode ontwikkeld om social return on investment (SROI) effectief in te zetten bij aanbestedingen. Belangrijk kenmerk hiervan is dat per aanbesteding in overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bepaald hoe SROI wordt ingevuld; bijvoorbeeld door mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering in te zetten maar ook door stage of leerwerkplekken voor jongeren.

De opdrachtnemer/ondernemer kan zelf de verschillende SROI-inspanningen combineren in een, bij zijn bedrijfsvoering, passende optimale mix. Zo ontstaat maximale ruimte om SROI effectief te laten zijn en ongewenste effecten te voorkomen. De door een aantal werkgevers in de bouw onlangs gesignaleerde SROI als 'werklozencarrousel' lijkt op onbekendheid met de mogelijkheden. Aan SROI zal in de regio NHN meer bekendheid worden gegeven met vertegenwoordigers uit de sector. De methode is ontwikkeld vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt dat wordt uitgevoerd onder de vlag van het RPA-NHN.

Meer informatie

Social return on investment (pdf, 362 KB)