Schagen stelt geluk burger centraal in beleid

dinsdag 10 oktober 2017
Bron: www.nos.nl/nieuwsuur

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt. Het idee om geluk centraal te stellen is afkomstig van de lokale partij Wens voor U, die anderhalf jaar geleden toetrad tot het College van Burgemeester en Wethouders.

Om erachter te komen waar de bevolking gelukkig van wordt, heeft Schagen samen met de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan onder de inwoners van de verschillende kernen van de gemeente. Werk blijkt de belangrijkste geluksfactor te zijn voor de bewoners van Schagen, gevolgd door onder andere sociale contacten en een betrouwbare overheid. Aan de hand van dit onderzoek worden nu alle uitgaven van de gemeente beoordeeld.

Bijdragen aan geluk

De gemeente heeft een wethouder van Geluk en een projectleider Geluk. Ook zijn er geluksbudgetten voor minima. Per uitgave moet een wethouder bovendien motiveren hoe die bijdraagt aan het geluk, zegt gelukswethouder Van Dijk. "Als je dat niet kunt motiveren, dan moeten we serieus nadenken of die uitgave wel in de begroting moet." Het is nog niet bekend of de inwoners van Schagen daadwerkelijk gelukkiger worden nu de gemeente zo nadrukkelijk inzet op hun geluk. Dat zal over ongeveer anderhalf jaar worden onderzocht.

Samen werken aan geluk

De gemeente Schagen heeft een boek uitgegeven over het centraal stellen van geluk in haar beleid. 'Samen werken aan geluk’ is geschreven door bestuur en medewerkers van gemeente Schagen. Er staan verhalen in van ondernemers, instellingen, inwoners en medewerkers over geluk en hoe de lokale overheid daaraan kan bijdragen. Het boek dient als inspiratie voor andere gemeenten en overheden. Je kunt het boek downloaden op: www.schagen.nl/congresgeluk

Zie ook

Schagen stelt geluk burger centraal: 'Dit is de meest essentiële taak' (Uitzending Nieuwsuur, 5 oktober)