Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2019 beschikbaar

vrijdag 26 oktober 2018
Bron: www.rijksoverheid.nl

Op 1 oktober zijn de definitieve bijstandsbudgetten voor 2018 en de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2019 bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2019 is, net als voor eerdere jaren, een rekentool ontwikkeld.

Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2017 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2017 daadwerkelijk bijstand ontving. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met het normbedrag de basis voor het objectieve budget 2019.

De rekentool wordt voor eind 2018 nog uitgebreid met informatie over de vernieuwde prijscomponent.

Download

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2019 (Rijksoverheid, oktober 2018)