Reageren op Participatiewetswijziging voor breed offensief kan nog één week

woensdag 29 mei 2019

Het kabinet wil mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op een baan geven met het breed offensief. Voor dit pakket aan maatregelen is het nodig dat de Participatiewet wordt gewijzigd. Daarvoor ligt een voorstel van het ministerie van SZW. Je kunt hierop reageren via een online consultatie tot en met 4 juni 2019.

Wat vindt Divosa van het breed offensief?

Divosa is blij dat het breed offensief mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op duurzaam werk biedt. Dit is ook het doel van het nieuwe wetsvoorstel. Maar er is een keerzijde: de betere kansen voor deze groep gaan volgens gemeenten ten koste van de kansen van andere mensen die – door andere oorzaken – net zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Meer lezen over wat Divosa vindt van het breed offensief? Lees: Breed offensief stelt gemeenten voor dilemma (Divosa, mei 2019)

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Participatiewet zijn:

  • Het vereenvoudigen en verbeteren van het instrumentarium voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarvoor worden de verschillende loonwaardemethodieken geharmoniseerd. Ook ligt er een voorstel voor een nieuw werkproces rond loonkostensubsidie waarmee gemeenten werkgevers beter en eenduidiger kunnen ondersteunen. Het nieuwe werkproces wordt eerst getest tijdens een pilotfase.
  • Werken moet lonen. Daarom wordt voor mensen die in deeltijd werken met  loonkostensubsidie een tijdelijke vrijlating van inkomsten geïntroduceerd. 
  • Werknemers en werkgevers krijgen een aanvraagrecht voor persoonlijke begeleiding. Daarnaast worden eisen gesteld aan de kwaliteit van deze persoonlijke begeleiding.

Reageren kan tot 4 juni

Reageren op het wetsvoorstel kan via een internetconsultatie tot en met dinsdag 4 juni 2019. Staatssecretaris Tamara van Ark wil het wetsvoorstel na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aanbieden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.