Rapportage banenafspraak: meer banen en minder mensen in doelgroepregister

donderdag 27 juli 2017
Bron: www.uwv.nl

Het netto aantal banen uit de banenafspraak is toegenomen. Er zijn 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Dat blijkt uit de rapportages banenafspraak over de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2017.

Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind maart 2017 204.074 mensen in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting. De afname kan vooral worden verklaard door de herindeling van de Wajong. Het aantal personen in het doelgroepregister dat valt onder de participatiewet, is dit kwartaal sterker toegenomen dan in eerdere kwartalen. Deels is dit te verklaren doordat 1.664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst.

Geen officiële meting

Het UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau. De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak.

Zie ook