‘Problemen mogen niet groter worden door regels’

woensdag 10 januari 2018

'De problemen van arme mensen mogen niet groter worden door ons systeem van regels. Daar kap ik mee!', zegt Huib den Olden, wethouder in Den Bosch. 'Ik raak oprecht geïrriteerd door alle regelfetisjisten en weiger daar langer aan mee te werken.' Huib was één van de sprekers op de Stedenestafette Schulden en Armoede in Den Bosch op 14 december 2017. 

Schouders eronder Stedenestafette Den Bosch
Lees het interview met Huib en het verslag van de Stedenestafette op: www.schouderseronder.nl

Schouders eronder

In 2017 en 2018 werkt Divosa samen met de landelijke partijen Sociaal Werk Nederland, VNG, Landelijke Cliëntenraad en NVVK aan Schouders eronder, een landelijk programma dat de schuldhulpverlening wil verbeteren. Daarvoor zet het programma, gesubsidieerd door het ministerie van SZW, in op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden.

Meer informatie over Schouders eronder vind je op: www.schouderseronder.nl