Praatplaat stimuleert gesprek over praktijk van integraal werken

woensdag 11 juli 2018

Integraal werken in de wijk beperkt zich in veel gemeenten vaak nog tot het domein van zorg en welzijn. Terwijl ook problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in de ondersteuning. Maar hoe doe je dat? Kennisinstituut Movisie ontwikkelde een praatplaat voor gemeenten om daarover het gesprek aan te gaan.

Hoe geef je samen met maatschappelijke organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger? En wat is er binnen de gemeente nodig om dit in de praktijk te realiseren? Deze vragen stonden centraal in het ontwikkeltraject ‘Integraal werken in de wijk’, waaraan partijen uit vijf gemeenten deelnamen.

Publicatie

De publicatie ‘Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn’ biedt een kijkje in de keuken van deze vijf gemeenten. Je leest hoe zij aan de slag gingen met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen. Wat hun belangrijkste vragen daarbij waren en welke antwoorden zijn gevonden.

Praatplaat

Het ontwikkeltraject bood ook een aantal inzichten die voor alle gemeenten gelden. Dit leverde tien uitdagende vragen op voor de praktijk van integraal werken. In de publicatie is een praatplaat opgenomen met deze vragen. Een handvat om met elkaar in gesprek te gaan.

Praatplaat prakijk integraap werken

Zie ook

Download