Participatiescan voor een effectieve begeleiding van kwetsbare jongeren

vrijdag 19 januari 2018

Om kwetsbare jongeren goed naar de arbeidsmarkt te begeleiden is relevante kennis nodig én samenwerking tussen scholen en gemeenten. De vernieuwde online Participatiescan biedt hiervoor alle tools op één plek. Partijen kunnen met de scan werken aan een onderbouwde aanpak en inzicht krijgen in succesfactoren en cijfers uit hun regio.

De Participatiescan is er voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals scholen, jeugdzorginstellingen, gemeenten en RMC's (meldpunt voor voortijdige schoolverlaters). Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het voldoen aan de Banenafspraak.

Kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren zijn jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of een mbo-entreeopleiding volg(d)en. Zij lopen een groter risico op werkloosheid en kunnen niet terugvallen op de Wajong of beschut werk. Daarom hebben landelijke organisaties de Participatiescan gemaakt die de regionale samenwerking en aanpak moet verbeteren. Deze partijen zijn VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, SBB, MEE NL, VOBC en Divosa, ondersteund door Ecorys en het Nederlands Jeugd Instituut.

De Participatiescan is eind 2017 dankzij subsidie van het ministerie van SZW uitgebreid met nieuwe kennis van effectieve interventies, instructiefilms, praktijkvoorbeelden en CBS-statistieken.

Meer informatie

Meer informatie vind je op: www.participatiescan.com