Oppositie bezorgd over garantiebanen en beschut werk

donderdag 17 maart 2016

Oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, SP en CDA maken zich zorgen over de uitvoering van de Participatiewet. Het aantal garantiebanen bij de overheid blijft achter en beschut werk komt niet van de grond. Zij vinden dat kwetsbare burgers de dupe zijn, was hun boodschap in het Algemeen Overleg Participatiewet op 16 maart 2016.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma beaamt dat er bij sommige overheden achterstanden zijn. Maar een nieuwe rapportage, waar GL om vroeg, wijst Klijnsma af. Wel gaat ze bij collega’s aandringen op actie. Voor de zomer belooft Klijnsma de Kamer te informeren over de stappen die haar collega’s (gaan) zetten.

Inkoop moet meetellen voor quotum

CU en CDA vinden dat wanneer een gemeente diensten inkoopt bij een bedrijf met veel mensen met een arbeidshandicap, deze banen meetellen voor de Wet banenafspraak. De staatssecretaris wil kijken naar een oplossing op voorwaarde dat er ‘echte’ banen voor deze doelgroep komen. Berenschot onderzoekt de inkoop van diensten. Bijvoorbeeld op basis van de PSO-ladder waarmee een onderneming ook echt kan aantonen met de juiste doelgroep te werken.

Praktijktoets voor doelgroepregister

CDA en CU willen dat als op de werkplek blijkt dat iemand niet in staat is om het wettelijk minimumloon (wml) te verdienen, de persoon een plek krijgt in het doelgroepregister en meetelt voor de Wet banenafspraak. Zij verwijzen daarbij naar de brief die Divosa eerder aan de Kamer stuurde (pdf, 180 kB).

De staatssecretaris is nog niet zover. Zij wacht op advies dat de Werkkamer waarschijnlijk op 30 maart uitbrengt. CDA vindt dat vreemd: er liggen aangenomen moties. En bovendien gaat niet om de vulling van het register. Werkgevers haken af als ze mensen die mensen aantoonbaar niet in staat zijn het wml te verdienen aan werk willen helpen en toch een boete riskeren.

De Kamer vraagt ook aandacht voor matching tussen werkgevers en werkzoekende met een arbeidshandicap. Aan het eind van het jaar zijn de kwaliteiten van 37.000 werkzoekenden met een arbeidshandicap op een rij gezet, belooft Klijnsma.

Gemeenten bieden te weinig beschut werk

Staatssecretaris en Kamer vinden dat gemeenten onvoldoende werk maken van beschut werk. Klijnsma vindt dat gemeenten met LIV en 25 miljoen extra geld genoeg hebben. De Inspectie SZW maakt nog een keer de balans op. Hebben gemeenten in de ogen van de staatssecretaris dan nog steeds niet voldoende gedaan, dan wil ze beschut werk vanaf 2017 gaan verplichten.

De SP is van mening dat te weinig mensen een indicatie voor beschut werk krijgen. Volgens de staatssecretaris zijn die problemen in april opgelost. Ze spreekt hierover met UWV en Cedris.

Verdringing van betaald werk

De staatssecretaris vraagt raadsleden alert te zijn op verdringing. Aanleiding zijn berichten uit de Achterhoek waar bijstandsgerechtigden 4 jaar papieren bloemen aan het vouwen waren zonder dat ze daar salaris voor terugkregen.

Tot nog toe geen openbaarheid gemeenten zonder tegenprestatie

De VVD wil weten welke 29 gemeenten lak hebben aan de tegenprestatie. Klijnsma wijst erop dat juist dat het goed gaat: van de achterblijvers voeren er inmiddels negen de tegenprestatie wel goed uit. Voor verdere escalatie vindt Klijnsma het te vroeg.

Experimenteerruimte voor gemeenten vanaf 2017

GroenLinks wil snel meer duidelijkheid over de experimenteerruimte voor gemeenten. Klijnsma streeft ernaar om de AMvB voor de zomer naar de kamer te sturen. Gemeenten kunnen dan van 2017 aan de slag. Gemakkelijk is het niet, volgens Klijnsma. De AMvB moet rekening houden met wat gemeenten nu al mogen, dubbelingen met andere wetten en ruimte laten voor andere experimenten.

Lees ook