Opnieuw gemeentelijke kritiek op het verdeelmodel

woensdag 12 juli 2017

De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Almere stellen na onderzoek dat zij te weinig budget krijgen voor de bijstand. Met recent gepubliceerde onderzoeken willen zij aantonen dat zij gemiddeld genomen een hogere prijs voor een uitkering moeten betalen dan andere gemeenten. Dat willen zij graag gecompenseerd zien.

Met de rapporten van deze gemeenten lijkt de discussie over het verdeelmodel opnieuw te worden aangezwengeld. In het verleden ging de discussie vooral over de vraag of het verdeelmodel op een juiste manier voorspelt hoeveel mensen er in elke gemeente in de bijstand zitten. Met deze rapporten wordt een nieuwe vraag gelanceerd: is het wel realistisch dat elke gemeente dezelfde gemiddelde prijs voor de uitkering krijgt?

Hogere prijs per uitkering

Recent publiceerde het Rijk een onderzoek van Atlas voor gemeenten waaruit blijkt dat gemeenten met een tekort op het bijstandsbudget ook minder mensen hebben die parttime werk verrichten. Deze gemeenten kunnen minder inkomsten verrekenen en betalen daardoor gemiddeld genomen een hogere prijs per uitkering. In het onderzoek dat de G4 heeft laten uitvoeren, staat nu dat deze hogere prijs niet veroorzaakt wordt door het beleid van deze gemeenten, maar door de kenmerken van hun bestand en de mogelijkheden voor parttime werk op de regionale arbeidsmarkt. Volgens deze redeneerlijn zou dus niet alleen per gemeente het volume voor de bijstand moeten worden voorspeld, maar ook de prijs.

Lees meer over de rapporten van de G4 en Almere in dit artikel in Binnenlands Bestuur: Verdeelmodel bijstand onderschat prijscomponent

Landelijk budget toereikend?

Naast de discussie over de verdeling van het budget, speelt ook nog de vraag of het landelijke budget wel toereikend is. Over 2016% was het tekort landelijk gezien 6%. 8 op de 10 gemeenten schreef rode cijfers. Divosa pleit er voor dat Rijk en gemeenten gezamenlijk de financiële risico’s van de bijstand dragen. Lees het artikel hierover in Binnenlands Bestuur: 'Alle inwoners merken bijstandstekorten'