Erik Dannenberg: ‘Aan verantwoordelijkheid om meer mensen baankansen te bieden verandert niets’

Opluchting over schrappen kabinetsplan loondispensatie

vrijdag 7 september 2018 — Persbericht

Divosa is opgelucht dat het kabinet ervoor kiest om loonkostensubsidie te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze keuze biedt hen betere kansen om als gelijkwaardige werknemers een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Daarom vindt voorzitter Erik Dannenberg dat staatssecretaris Van Ark serieus heeft geluisterd naar de kritiek van gemeenten en andere organisaties.

Tegelijkertijd wijst Dannenberg erop dat nog veel te veel mensen met een arbeidsbeperking zonder werk thuis zitten. Als het aan de Divosa-voorzitter ligt gaan Rijk, sociale partners en gemeenten dit met nieuwe energie en effectief aanpakken. ‘Er verandert niets aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de talenten van mensen te zien en de reguliere arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doel is immers nog niet bereikt.’

Te ingewikkeld

Divosa is het met werkgevers eens dat de Participatiewet ingewikkeld is en pleitte al vóór invoering van de wet voor één regeling voor mensen die – om welke reden dan ook – niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Daarom verwelkomt Divosa de aankondiging dat het kabinet het voor werkgevers op korte termijn gemakkelijker wil maken om mensen met een arbeidsbeperking een baan aan te bieden. Over de concrete uitwerking wil Divosa graag met Rijk en werkgevers in gesprek.

Loonkostensubsidie

Vanaf het moment dat de kabinetsplannen voor loondispensatie bekend werden, hebben Divosa-leden aangegeven loonkostensubsidie te willen behouden. Ruim drie jaar na invoering van de Participatiewet lukt het gemeenten steeds beter om met deze subsidie werk mogelijk te maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ruimte

Nu het kabinet de plannen heeft teruggetrokken, verwacht Dannenberg dat er ruimte ontstaat om met Rijk, sociale partners en het onderwijs ook voor de langere termijn betere oplossingen uit te werken. Dannenberg: ‘Laten we de ruimte gebruiken om tot een oplossing te komen die recht doet aan de kwaliteiten van mensen en ondersteuning die zij nodig hebben. Een betere samenhang tussen begeleiding, scholing en werk is hiervoor noodzakelijk.’