Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd

dinsdag 2 april 2019

Met een druk op de knop lanceerde staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) het nieuwe online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid www.inclusiefwerkt.nl. Initiatiefnemers SBCM en Cedris bundelen op het kenniscentrum alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

Gemeenten hebben te maken met veel verschillende doelgroepen die maatwerk nodig hebben, zoals statushouders en mensen met een GGZ-verleden of degenen die eerder een beroep konden doen op de Wajong. Op een toegankelijke manier vinden direct betrokkenen op het kenniscentrum informatie over alle functionaliteiten om kwetsbare groepen aan werk te helpen: Werkfit maken, Matching en begeleiding, Passend werk, Detachering, Beschut werk en Werkgeversnetwerk.

Alle spelers bedienen

In haar verkenning ´Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen onder de Participatiewet´ spreekt de SER van de noodzaak van een landelijk dekkende sociale infrastructuur om met de juiste instrumenten de doelen van Participatiewet en de banenafspraak te halen. Het Kenniscentrum wil deze infrastructuur faciliteren. En waar voorheen initiatieven zich richtten op de verschillende spelers, wil het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid ze allemaal bedienen: beleidsmaker/beslisser, professional/expert en werkzoekende/werknemer.

Ga naar: www.inclusiefwerkt.nl