Onderzoek naar oorzaken tekorten jeugdhulp

donderdag 11 oktober 2018
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Er komt een verdiepend onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. Minister De Jonge (VWS) wil in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de oorzaken van de tekorten. De helft met een tekort en de helft met een overschot. De resultaten ervan worden in het voorjaar gepresenteerd, zo is het streven.

Lees verder op: www.binnenlandsbestuur.nl

Overschrijding budget sociaal domein vooral door jeugdzorg

Divosa pleitte eerder deze maand ook voor meer onderzoek naar de oorzaken van de tekorten in de jeugdhulp. Uit een analyse op de gemeentelijke jaarrekeningen in opdracht van Divosa bleek dat gemeenten in 2017 724 miljoen (4,4%) meer hebben uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. De overschrijding is vooral het gevolg van de uitgaven op de jeugdzorg.

Lees verder: Gemeenten geven 724 miljoen meer uit aan sociaal domein dan begroot (Divosa, oktober 2018)