Ombudsman: Overheid geeft inburgeraars een valse start

donderdag 11 oktober 2018

De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dit stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze een boete, aldus de ombudsman.

De problemen van de inburgeraars zijn vaak niet anders dan die van andere mensen, zegt Van Zutphen. Mensen missen een persoonlijk aanspreekpunt, instanties sturen hen van het kastje naar de muur en wetten en regels staan centraal in plaats van een oplossing. Volgens de ombudsman leidt dat voor inburgeraars tot problemen in het kwadraat, omdat ze aan allerlei eisen moeten voldoen om in te burgeren en tegelijkertijd hun leven op de rit moeten krijgen in een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken.

Dienstverlening op maat

Minister Koolmees van SZW wil de inburgering vanaf medio 2020 veranderen met meer nadruk op hulp en maatwerk voor inburgeraars, maar dat helpt mensen die nu bezig zijn om in te burgeren niet, zegt de Nationale ombudsman. Hij vindt dat de overheid daarom per direct dienstverlening op maat moet verlenen. De ombudsman roept daarnaast DUO, die op dit moment een belangrijke rol speelt bij inburgering, op om zich ruimhartig, oplossingsgericht en inventief op te stellen bij problemen.

Lees verder op: www.nationaleombudsman.nl

Regie naar gemeenten

Het is al langer duidelijk dat de inburgering van nieuwkomers in Nederland voor verbetering vatbaar is. Een belangrijke oorzaak hiervan is het nodeloos ingewikkelde en niet effectieve inburgeringssysteem en het gegeven dat nieuwkomers zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.

Minister Koolmees kondigde deze zomer aan dat het inburgeringsbeleid in Nederland daarom grondig op de schop gaat. Een belangrijke verbetering in het systeem is het feit dat de regie rond inburgering weer bij gemeenten komt te liggen. Divosa pleit al sinds maart 2017 voor meer regie rond inburgering naar gemeenten.

Landelijk netwerk van regiocoördinatoren

Divosa heeft via het project Screening & matching vergunninghouders een landelijk netwerk van regiocoördinatoren. Vanuit deze uitvoeringspraktijk heeft Divosa actief input geleverd om de inburgering te verbeteren en dat blijven we doen. We zoeken hierbij ook, ondersteund door de bevindingen van de Ombudsman, naar mogelijkheden om al in 2018 en 2019 alvast de arbeidstoeleiding van nieuwkomers te verbeteren.