Oefenen met collega-trainers: hoe sta je voor de groep?

dinsdag 4 september 2018

Ervaring met het begeleiden van groepen heeft Riske Heijnen meer dan genoeg. Jarenlang gaf de consulente Intake en Diagnose empowermenttrainingen aan jongeren. Maar dit jaar kreeg ze bij het Rijk van Nijmegen een nieuwe opdracht. Binnen het Nijmeegse experiment ‘Proef met de Bijstand’ coacht zij groepen bijstandsgerechtigden die hun eigen doelen stellen. Van Riske vroeg dat een andere aanpak.

‘In mijn empowermenttrainingen wist ik waar ik naartoe wilde’, legt Riske uit. ‘De leerdoelen van deelnemers waren bekend en daar paste ik mijn programma op aan. ‘Maar bij de groepsbijeenkomsten die ik nu leid, lopen die leerdoelen uiteen. De deelnemers verschillen qua achtergrond, zelfredzaamheid en leeftijd. De regie ligt zowel bij de groep als bij mij. Als trainer heb je dan een andere rol.’

Goed of fout?

Daarom koos Riske er samen met haar collega Jolanda Haan voor om de training ‘Groepsgewijs werken’ van Divosa te volgen [zie kader]. Vier dagen kreeg ze met acht andere professionals les van Femke Bennenbroek, senior trainer bij ZINZIZ. ‘Het was fijn om collega-trainers te ontmoeten. We herkenden veel in elkaars situatie. Er was geen goed of fout en dat gaf een veilige en open sfeer.’

Consulenten Riske Heijnen (links) en Jolanda Haan

 Ik kreeg meteen feedback op hoe ik overkwam voor de groep.

Zo oefenden Riske en de andere deelnemers ook met en op elkaar. ‘Ik kreeg meteen feedback op hoe ik overkwam voor de groep. De andere deelnemers zagen in mijn stijl terug dat ik de inclusiegedachte, de erkenning van mensen, belangrijk vind. Daarnaast ervoer ik zelf hoe het is om deelnemer te zijn in een groepsbijeenkomst en hoe een fysieke opstelling op me overkwam. Dat is absoluut anders dan wanneer je zelf voor de groep staat.’

Bewust

Dit maakte Riske bewust van haar eigen begeleidingsstijl. ‘In de groepsbijeenkomsten van de Proef met de Bijstand is het voor mij de kunst om meer los te laten en de deelnemers te helpen zelf de regie te pakken. Mensen vinden het lastig om zichzelf te sturen. Daarom begon ik met bewustwording: wie ben ik en hoe ziet mijn leven eruit? Gaandeweg werd duidelijk welke doelen mijn deelnemers willen bereiken en welke ondersteuning daarvoor nodig is.’

Ik besefte hoe belangrijk basisregels in een groepsbijeenkomst zijn.

‘Dankzij de training besefte ik ook hoe belangrijk basisregels in een groepsbijeenkomst zijn’, vervolgt Riske enthousiast. ‘Die kun je bijvoorbeeld aan het begin van een bijeenkomst bespreken. Het gaat om afspraken als: hoe gaan we met elkaar om? Ook hier is ruimte voor de inbreng van deelnemers. Het is fijn om als trainer later naar deze afspraken te verwijzen.’

Experimenteren

‘De training maakte me weer bewust van hoe ik voor de groep sta en hielp me om mijn aanpak theoretisch te onderbouwen’, besluit Riske. ‘Er heerste een veilige sfeer om te experimenteren met werkvormen, groepsfasen en begeleidingsstijlen. De trainster is daar zelf een krachtig voorbeeld in. Ik ben een hoop concrete adviezen rijker die ik kan toepassen.’

Over de training ‘Van individueel naar groepsgewijs werken’

In deze training leren professionals en trainers in het sociaal domein hoe ze zoveel mogelijk uit een groepsgewijze aanpak kunnen halen. Niet alleen in theorie, maar ook in praktijk met oefeningen. In vier dagen leer je alles over groepsvorming en – samenstelling en sturen op een effectieve groepsdynamiek. Je oefent met het overdragen van informatie op een interactieve manier en je weet hoe je je eigen begeleidingsstijl kunt benutten. Wil je ook? Op 24 september 2018 start een nieuwe ronde. Divosa organiseert de training in overleg met je gemeente ook als incompany-training.

Meer info en aanmelden

Meer lezen