Nog 87.000 Wsw'ers

dinsdag 24 juli 2018

Eind 2017 telde Nederland nog 87.000 Wsw'ers. Door het afsluiten van nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening, neemt hun aantal jaarlijks af. In 2017 bedroeg de daling 4.199 personen. Dat blijkt uit het Jaarrapport van de Wsw-statistiek dat het ministerie van SZW heeft gepubliceerd.

In dezelfde periode groeide het aantal loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet met 6.270 personen, zo blijkt op CBS Statline. Geteld in arbeidsjaren is de omvang van het Wsw bestand iets lager, namelijk 76.662 eind 2017. De gemiddelde realisatie in 2017 bedroeg 78.613 arbeidsjaren. 

Divosa Benchmark

Deelnemers aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen kunnen de afbouw van de Wsw in hun eigen gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. De cijfers over 2017 zijn inmiddels gepubliceerd op het online benchmarkplatform.

Zie ook

Jaarrapport Wsw-statistiek 2017 gepubliceerd (Rijksoverheid, juli 2018)