Nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld: invoering per 1-1-2021

vrijdag 1 februari 2019
Bron: www.vng.nl

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Ook is besloten de compensatieregeling voor voogdij en 18+ nog een jaar te verlengen.

Lees verder op: www.vng.nl