Nieuwe alliantie gaat effecten van kinderarmoede bestrijden

donderdag 28 maart 2019

Meer dan 100 organisaties onderschreven dinsdag de belofte dat er in 2030 geen kinderen meer opgroeien in armoede. Met de ondertekening van een convenant verplichten zij zichzelf daaraan een actieve en concrete bijdrage te leveren.

Zo gaat Aldi uiterlijk per 2020 vanuit hun winkels brood doneren aan scholen zodat geen enkel kind met honger in de klas zit. Ingrado heeft signalering van kinderarmoede geïntegreerd in de aanpak voor schoolverzuim. Zwitsal gaat gratis producten aanbieden aan gezinnen onder de armoedegrens en zorgverzekeraar Menzis gaat gezinnen die kampen met premieachterstanden helpen met haalbare afbetalingsregelingen.

Alliantie Kinderarmoede

De ondertekening van het convenant was de officiële start van de Alliantie Kinderarmoede; een publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. De Alliantie Kinderarmoede zet samenwerkingen tussen verschillende organisaties op om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via www.alliantiekinderarmoede.nl. Daar vind je ook meer informatie over alle partners en hun bijdrage.

Handreiking aanpak kinderarmoede

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Gemeenten ondersteunen kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Maar ze bereiken nog lang niet iedereen en er is een groot verschil in het aanbod aan voorzieningen per gemeente. Hoe kan dat beter? Met wie kunnen gemeenten samenwerken aan een sluitende aanpak? Deze handreiking biedt tips en inspiratie.

Handreiking Aanpak kinderarmoede (Divosa, december 2017)